Skip to content

Scheidingsplein voor

Professionals

Op deze pagina kunt u de sociale kaart vinden van de gemeente Alkmaar als het gaat om het hulpaanbod bij problematiek gerelateerd aan scheiding.

De doelgroep ‘scheidingsproblematiek’ is groot, zo ook het aanbod van interventies, trainingen, methodieken etc. In de gemeente Alkmaar heeft het wijkteam een overzicht gemaakt van het aanbod waarover we u willen informeren. De keuze hiervoor is mede gebaseerd op de werkzaamheid van de interventie. Vanzelfsprekend is er voor elke inwoner hulp op maat en kiest men zelf voor de hulpvorm die het best bij de situatie past.

Tevens vindt u in de agenda informatie over trainingen en deskundigheidsbevordering.

Onderstaand aanbod is beschikbaar.

In Alkmaar is het aanbod voor ouders, verzorgers, jongeren en kinderen op het gebied van relatie en echtscheiding te vinden op de website van CJG Alkmaar.  Vanzelfsprekend kiest men zelf voor de hulpvorm die het best bij de situatie past.

Kijk op de website van CJG Alkmaar en naar het aanbod op het gebied van relatie en echtscheiding. Op CJG Alkmaar ziet u ook hoe professionals in Alkmaar op dit vlak samenwerken.
Lokale trainingen voor professionals. Landelijke richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op ouders

Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

Tijdens de cursus ontmoet je andere ouders die ook met problemen te maken hebben die bij een scheiding of het einde van een relatie komen kijken. De trainer oefent samen met jou nieuwe vaardigheden en strategieën. Die helpen je omgaan met de dagelijkse drama’s en moeilijkheden in je situatie. Hierdoor leer je omgaan met stress, boosheid en verandering. En leer je hoe je ruzies kunt oplossen en beter met je ex-partner kunt communiceren. Daarnaast ontvang je ook het werkboek Family Transitions om je te ondersteunen om je nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. De cursus wordt gegeven in samenwerking met Parlan en MEE & de Wering.

Cursus Positief Opvoeden

(2-12 jaar)

Deze cursus helpt de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.

De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten van twee uur, waarin je informatie krijgt en opvoedingsvaardigheden leert.

Ouderschap Blijft

Deze hulpvorm biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbemiddeling. Ouderschap Blijft is een aanbod bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders bij wie de communicatie over de kinderen en/ of de omgang tussen de kinderen met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt door (chronische) conflicten tussen de ouders.

Kinderen uit de Knel

Een groepsprogramma voor gescheiden ouders met hun kinderen. De ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen maken in de kindergroep films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’.

Parallel Solo Ouderschap

Parallel Solo Ouderschap is individuele coaching van ouder(s). Het doel is dat ouder de focus van de strijd kan verplaatsen naar de kinderen, waarbij de ouder de eigen opvoedsituatie en relatie met zijn kind centraal stelt. De strijd met de andere ouder wordt zoveel mogelijk vermeden en achterwege gelaten. De ouder kan zijn eigen emoties ten aanzien van de strijd en de andere ouder reguleren en daarmee emotioneel beschikbaar zijn voor het kind. De ouder is zo in staat om het kind in de eigen situatie op een zo goed mogelijke manier de begeleiden.

Schip-aanpak (Parlan)

De Schip-aanpak richt zich op de onderliggende verlieservaringen die bij de scheiding zijn komen kijken in plaats van op de zichtbare strijd die onderling wordt gevoerd. Dit kan het verlies van de relatie zijn, maar ook verlies van contact met de kinderen, verlies van financiële zekerheid, huis en haard of de sociale omgeving. Door ruimte te geven aan deze verlieservaringen kan er ruimte ontstaan om op ouderniveau weer samen met elkaar te kunnen werken. De duur van het traject kan per ouderstel verschillen en duurt gemiddeld tussen de 17 en 27 gesprekken. De gesprekken zijn met ouders samen met twee hulpverleners geschoold in de Schip-aanpak.

Aanvullend heeft Parlan tevens een hulpaanbod op maat. Denk hierbij aan systeemtherapie, verliesverwerking, traumabehandeling voor kinderen/jongeren en video interactie begeleiding om het contact tijdens ouder en kind te verbeteren gedurende de scheidingssituatie.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op kind/jongeren

Zandkastelen & De kinderen scheiden mee

Deze workshops geeft kinderen van 6 t/m17 jaar handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Er vindt een aparte ouderbijeenkomst plaats. Ouders/opvoeders krijgen dan informatie over wat een echtscheiding betekent voor een kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juiste manier in gesprek te gaan met je kind over de echtscheiding. Er wordt ook aandacht besteed aan de inhoud van workshop voor de kinderen: samen met acht tot tien leeftijdsgenoten gaat je kind onder begeleiding van twee trainers op een ontspannen wijze aan de slag. Alles mag niks moet.

Kinderen In Een Scheiding Situaties (KIES)

KIES is een preventief hulpprogramma. Het betreft een lotgenotengroep voor kinderen (4-8, 8-12, 12+) in echtscheidingssituaties. De kinderen ervaren dat ze niet de enigen zijn. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep.

Begeleid bezoek

Wanneer een omgangsregeling, door omstandigheden heeft stilgelegen of nog niet is opgestart, kan het soms helpend zijn wanneer deze omgang een aantal keer begeleid wordt. Dit kan door de inzet van een (jeugd)professional. Samen met de ouders/verzorgers maakt deze een plan om de omgang begeleid op te starten. De ondersteuning draagt bij aan de opbouw van het vertrouwen tussen de ouders, en biedt de mogelijkheid om te wennen aan de nieuwe situatie.

Speltherapie

Kinderen praten in het algemeen niet graag over hun gevoelens of problemen. Wanneer er sprake is van hevige emoties, heeft dat direct of indirect invloed op kinderen. Een kind kan dan in sommige gevallen vastlopen in zijn sociaal- emotionele ontwikkeling. Vanuit de therapie proberen we dit opnieuw vlot te trekken, niet via woorden maar via spel. In de spelkamer kan het kind spelenderwijs tonen wat er in zich omgaat. De speltherapeut ondersteunt het kind door mee te spelen, te observeren en woorden te geven aan het spel en de gevoelens van het kind. Speltherapie is geschikt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar die niet goed in hun vel zitten, bijvoorbeeld wanneer hun ouders gaan scheiden. Wanneer een kind speltherapie gaat volgen, is het essentieel dat ouders ook samen aan het werk gaan. Als er in de situatie van ouders niets verandert, is het effect van de hulpverlening op het kind minimaal.

Een ingrijpende gebeurtenis

Deskundigheidsbevordering/
agenda

Stiefgoed

Stiefgoed is een organisatie die zich bezig houdt met de belangen van samengestelde gezinnen. Contactpersoon Elisa Schroder. Zij is te bereiken via elisa@stiefgoed.nl. Stiefgoed organiseert ook in company trainingen voor professionals die werken met samengestelde gezinnen.

Wijzer bij scheiden

Wijzer bij scheiden is een training die door Parlan wordt aangeboden aan professionals. Hierover kunt u informatie opvragen bij Parlan.

Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding

Graag informeren we u over Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding. Ze staan open voor ouders en geïnteresseerden.

Wat houdt het aanbod in?
Het is een kosteloze, informatieve bijeenkomst voor gescheiden ouders, die online plaats vindt. Centraal staat het perspectief van het kind die een scheiding meemaakt en hoe je daar als ouders je kind in kan helpen. Dit aanbod is aanvullend op de begeleiding die ouders bij hun scheiding in uw gemeente al krijgen, en staat open voor ouders van alle gemeenten in Nederland.

Wie kunnen zich aanmelden?
Alle gescheiden ouders en hun netwerk (anoniem aanmelden kan); Alle geïnteresseerde professionals in uw regio;

Praktische gegevens:
De ouderbijeenkomsten worden regelmatig georganiseerd. Kijk op de website voor de eerstvolgende bijeenkomst. Aanmelden en meer info via: www.ouderbijeenkomsten.nl

Hulp in de gemeente Alkmaar

Hulp bij gezinsproblemen

Heeft u meer ingewikkelde opvoedvragen? Dan kunt u terecht bij een jeugd- en gezinscoach.

De jeugd- en gezinscoaches zijn professionals met veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders. Zij helpen u bij complexe vragen of gezinsproblemen. Bijvoorbeeld omdat u de grip op uw kind kwijt bent door ruzie, verslaving of schulden.  

Aanvullende informatie 

Vragen?

Heeft u het gewenste aanbod niet kunnen vinden op deze pagina en heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met ons wijkteam via de chat.

Voor vragen over de deskundigheidsbevordering kunt u contact opnemen met vitaliteit@hollandskroon.nl.

Stel uw vraag

aan het wijkteam

Mail

vitaliteit@hollandskroon.nl

Stel uw vragen

Aanvullende vragen?
stel uw vraag aan het wijkteam

Centrum voor jeugd en gezin Alkmaar

14072
Voor vragen over jeugdhulp (via gemeente Alkmaar)

Crisisdienst Jeugd NHN

088-7778887
Crisisdienst Jeugd NHN
Voor directe hulp buiten kantoortijden om (na 17:00 uur)

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van diverse gemeenten in Noord Holland en hun ketenpartners. 

Meer informatie over dit initiatief en mogelijke samenwerkingen vindt u op deze pagina.

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video