Skip to content

Scheidingsplein Gemeente Haarlem

PROFESSIONALS

Op deze pagina kunt u de sociale kaart vinden van de gemeente Haarlem als het gaat om het hulpaanbod bij problematiek gerelateerd aan scheiding.
Tevens voor professionals informatie over trainingen en deskundigheidsbevordering.

De doelgroep ‘scheidingsproblematiek’ is groot, zo ook het aanbod van interventies, trainingen, methodieken etc. In de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een overzicht gemaakt van het huidige aanbod. De keuze hiervoor is mede gebaseerd op de werkzaamheid van de interventie. Vanzelfsprekend is er voor elke inwoner hulp op maat en kiest men zelf voor de hulpvorm die het best bij de situatie past. Onderstaand aanbod is beschikbaar.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op ouders

Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

Tijdens de cursus ontmoet je andere ouders die ook met problemen te maken hebben die bij een scheiding of het einde van een relatie komen kijken. De trainer oefent samen met jou nieuwe vaardigheden en strategieën. Die helpen je omgaan met de dagelijkse drama’s en moeilijkheden in je situatie. Hierdoor leer je omgaan met stress, boosheid en verandering. En leer je hoe je ruzies kunt oplossen en beter met je ex-partner kunt communiceren. Daarnaast ontvang je ook het werkboek Family Transitions om je te ondersteunen om je nieuwe ideeën in de praktijk te brengen.

Voor meer informatie of inschrijven, kunt u kijken op www.samenopgroeien.nu

Cursus Positief Opvoeden

(2-12 jaar)

Deze cursus helpt de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en hoe je om kunt gaan met ongewenst gedrag. De cursus is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (2-12 jaar) met problemen in hun gedrag én die behoefte hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, 3 belmomenten en een terugkomdag. Voor meer informatie of inschrijven, kunt u kijken op www.samenopgroeien.nu

Ouderschap Blijft

Deze hulpvorm biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbemiddeling. Ouderschap Blijft is een aanbod bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders bij wie de communicatie over de kinderen en/ of de omgang tussen de kinderen met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt door (chronische) conflicten tussen de ouders.

Kinderen uit de Knel

Een groepsprogramma voor gescheiden ouders met hun kinderen. De ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen maken in de kindergroep films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’.

Parallel Solo Ouderschap

Parallel Solo Ouderschap is individuele coaching van ouder(s). Het doel is dat ouder de focus van de strijd kan verplaatsen naar de kinderen, waarbij de ouder de eigen opvoedsituatie en relatie met zijn kind centraal stelt. De strijd met de andere ouder wordt zoveel mogelijk vermeden en achterwege gelaten. De ouder kan zijn eigen emoties ten aanzien van de strijd en de andere ouder reguleren en daarmee emotioneel beschikbaar zijn voor het kind. De ouder is zo in staat om het kind in de eigen situatie op een zo goed mogelijke manier de begeleiden.

Schip-aanpak (Parlan)

De Schip-aanpak richt zich op de onderliggende verlieservaringen die bij de scheiding zijn komen kijken in plaats van op de zichtbare strijd die onderling wordt gevoerd. Dit kan het verlies van de relatie zijn, maar ook verlies van contact met de kinderen, verlies van financiële zekerheid, huis en haard of de sociale omgeving. Door ruimte te geven aan deze verlieservaringen kan er ruimte ontstaan om op ouderniveau weer samen met elkaar te kunnen werken. De duur van het traject kan per ouderstel verschillen en duurt gemiddeld tussen de 17 en 27 gesprekken. De gesprekken zijn met ouders samen met twee hulpverleners geschoold in de Schip-aanpak.

Aanvullend heeft Parlan tevens een hulpaanbod op maat. Denk hierbij aan systeemtherapie, verliesverwerking, traumabehandeling voor kinderen/jongeren en video interactie begeleiding om het contact tijdens ouder en kind te verbeteren gedurende de scheidingssituatie.

Parallel Solo Ouderschap

Online training voor gescheiden ouders van Villa Pinedo

Met behulp van deze online training leren ouders hoe ze pijn bij hun kinderen als gevolg van de scheiding kunnen beperken. De training bevat tips en verhalen van kinderen, video’s en adviezen van kindertherapeut Marsha Pinedo, een werkboek met oefeningen en het eBook ‘Aan alle gescheiden ouders’. In 6 modules, met steeds dezelfde overzichtelijke opbouw, komen alle thema’s rondom een scheiding aan bod.

Na deze online training hebben ouders geleerd;
– wat er in hun kind omgaat zodat hun kind zich gezien en gehoord voelt.
– Hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn en geluk van hun kind door te handelen vanuit de rol als ouder, en niet vanuit de rol als (gekwetste) ex-partner.
– Hoe zij hun kind de vrijheid geven om openlijk van allebei de ouders te houden, waardoor hun kind zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaart van de scheiding.
– Hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden, zodat hun kind op den duur weer even gelukkig kan zijn als alle andere kinderen.

De training is kosteloos te volgen voor ouders uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Bij het CJG kunt u navragen hoe u zich hiervoor opgeeft.

Hulpaanbod

Aanbod gericht op kind/jongeren

Zandkastelen & De kinderen scheiden mee

Deze workshops geeft kinderen van 6 t/m17 jaar handvatten om met de (aanstaande) echtscheiding om te gaan. Er vindt een aparte ouderbijeenkomst plaats. Ouders/opvoeders krijgen dan informatie over wat een echtscheiding betekent voor een kind. Daarnaast geeft de trainer tips om op de juiste manier in gesprek te gaan met je kind over de echtscheiding. Er wordt ook aandacht besteed aan de inhoud van workshop voor de kinderen: samen met acht tot tien leeftijdsgenoten gaat je kind onder begeleiding van twee trainers op een ontspannen wijze aan de slag. Alles mag niks moet.

Kinderen In Een Scheiding (KIES)

KIES is een preventief hulpprogramma. Het betreft een lotgenotengroep voor kinderen in echtscheidingssituaties. De kinderen ervaren dat ze niet de enigen zijn. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep.

Voor meer informatie of inschrijven, kunt u kijken op www.samenopgroeien.nu

Begeleid bezoek

Wanneer een omgangsregeling, door omstandigheden heeft stilgelegen of nog niet is opgestart, kan het soms helpend zijn wanneer deze omgang een aantal keer begeleid wordt. Dit kan door de inzet van een (jeugd)professional. Samen met de ouders/verzorgers maakt deze een plan om de omgang begeleid op te starten. De ondersteuning draagt bij aan de opbouw van het vertrouwen tussen de ouders, en biedt de mogelijkheid om te wennen aan de nieuwe situatie.

Speltherapie

Kinderen praten in het algemeen niet graag over hun gevoelens of problemen. Wanneer er sprake is van hevige emoties, heeft dat direct of indirect invloed op kinderen. Een kind kan dan in sommige gevallen vastlopen in zijn sociaal- emotionele ontwikkeling. Vanuit de therapie proberen we dit opnieuw vlot te trekken, niet via woorden maar via spel. In de spelkamer kan het kind spelenderwijs tonen wat er in zich omgaat. De speltherapeut ondersteunt het kind door mee te spelen, te observeren en woorden te geven aan het spel en de gevoelens van het kind. Speltherapie is geschikt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar die niet goed in hun vel zitten, bijvoorbeeld wanneer hun ouders gaan scheiden. Wanneer een kind speltherapie gaat volgen, is het essentieel dat ouders ook samen aan het werk gaan. Als er in de situatie van ouders niets verandert, is het effect van de hulpverlening op het kind minimaal.

Aanvullende informatie 

Vragen?

Dit is een greep uit de mogelijkheden voor ouders en kinderen. Om het aanbod van de ingekochte zorg door de gemeente Haarlem voor de verwijzer overzichtelijker te maken is de app ‘Hulp in Beeld’ ontwikkeld. In deze app kunt u alle zorgaanbieders vinden met de mogelijkheden. Ook kunt u een kijkje nemen op de sociale kaart van de gemeente Haarlem. Heeft u het gewenste aanbod niet kunnen vinden of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met het Informatie & Adviesteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin info@cjghaarlem.nl of 088 – 995 8484.

Mail

info@cjghaarlem.nl

Gemeente Haarlem

Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin

088 – 995 8484
info@cjghaarlem.nl

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van 17 gemeenten in Noord Holland Noord en hun ketenpartners. Wilt u ook informatie delen op onze website, neem dan contact op met vitaliteit@hollandskroon.nl

scheidingsplein.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video