Skip to content

Scheidingsplein Gemeente Texel

(EX)PARTNERS


Wanneer u besluit te gaan scheiden, komt er veel op u af. Naast de normale regelzaken en financiële afhandeling van een scheiding, is er ook ook veel te regelen voor de kinderen. Want ondanks dat u als partners uit elkaar gaat, blijf u als ouders met elkaar verbonden in de zorg voor jullie kinderen. Het is soms best even zoeken hoe u daar het beste vorm aan kan geven.

Ook voor kinderen verandert er veel bij een scheiding. Hun wereld staat op z’n kop. Alles wat ze dachten zeker te weten, is opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Voor kinderen is het vaak een verwarrende en onzekere periode, waar de een zich beter doorheen slaat dan de ander. Kinderen kunnen vaker boos of verdrietig zijn, meer aanhankelijk en angstig zijn, of zich juist terugtrekken. Maar kinderen kunnen soms ook gewoon lekker spelen, alsof er niets aan de hand is. Vaak wisselen deze momenten en stemmingen zich ook regelmatig af. En dat is heel normaal.

Een ingrijpende gebeurtenis

Scheiden en kinderen

Ondanks dat een scheiding voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis is, weten we ook dat veel kinderen zich goed kunnen aanpassen aan de veranderende situatie en het leven in twee gezinnen. Hoe een kind hiermee omgaat en of hij zich goed weet te herstellen hangt in grote mate af van hoe jullie als ouders met elkaar en met je kind omgaan in deze situatie. Zo weten we bijvoorbeeld dat kinderen zich beter kunnen aanpassen als:

Ouderschap

U als ouders blijft samenwerken rondom het ouderschap, afspraken kan maken en blijft communiceren.

Stimulans

Een kind regelmatig contact mag hebben met beide ouders en jullie de kinderen daarin ook positief in stimuleren. Het is fijn als je het leuk mag hebben bij je beide ouders.

Gewoon

Het leven, buiten de scheiding en het leven in twee gezinnen, zoveel normaal mogelijk door blijft lopen (zoals school, vrienden, sport, clubs).

Kiezen

U oog blijft houden voor wat voor het kind fijn is en dat centraal stellen in uw besluiten, in plaats van eigen emoties, belangen en frustraties.

Niet alleen!

Jullie het kind ondersteunen in het begrijpen van de situatie en de verwarrende emoties die het kan voelen.

Open brief

Aan alle gescheiden ouders

Kijk hiervoor ook dit filmpje waarin de een brief wordt voorgelezen van kinderen van Villa Pinedo aan ‘alle gescheiden ouders’.

Video afspelen

kom er samen uit

De juridische procedure

Een scheiding wordt in Nederland door de rechter uitgesproken. Toch betekent dit niet dat u altijd een advocaat nodig heeft. Het is ook mogelijk om een scheiding te regelen via een mediator. Een mediator is een onafhankelijke professional die niet de belangen van u en/of uw partner behartigt. De mediator zal, als onafhankelijke derde, proberen in overleg met u en u uw partner tot afspraken te komen, die nodig zijn in het kader van de scheiding. Zo dient u onder andere afspraken te maken over:

Kinderen

Uw kinderen (denk hierbij aan afspraken over bijvoorbeeld kinderalimentatie en het opstellen van een ouderschapsplan).

Woning

Uw woning

Spullen

De verdeling van uw spullen.

Alimentatie

Partneralimentatie

Oude dag

De verdeling van uw pensioen.

Schulden

De verdeling van eventuele schulden.

Hoe gaat het is z’n werk?

Scheidingsprocedure

De afspraken die u moet vastleggen hangen af van uw specifieke situatie en bijvoorbeeld ook de voorwaarden waaronder u bent getrouwd. Ook een mediator kan u hierbij verder helpen. Hoe u in contact komt met een mediator ziet u in de video van het Juridisch Loket.

Komt u er in overleg met uw partner en ondersteuning van de mediator niet uit? Dan is het nodig om een advocaat in te schakelen. Voor juridische vragen over de scheidingsprocedure kunt u terecht op de website van het Juridisch Loket. Tevens zijn zij onder andere telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0900 8020 (kosten € 0,10 per minuut).

Video afspelen

Ondersteuning gedurende uw scheidingsproces

Emoties

Naast de praktische zaken die er geregeld moeten worden, is een scheiding ook emotioneel zwaar. Gevoelens van boosheid, verdriet, opluchting, angst en onzekerheid kunnen elkaar in een snel tempo afwisselen. Mensen die een scheiding hebben meegemaakt omschrijven de periode vaak als een emotionele achtbaan waarin je soms zelf geen richting meer kunt bepalen. Een soort roes. In deze achtbaan moet u echter wel cruciale beslissingen nemen over uw toekomst.

Is dit herkenbaar en wilt u (emotionele) ondersteuning gedurende uw scheidingsproces dan kunt u, via de chat, contact opnemen met het wijkteam. Als u meer informatie wilt over het hulpaanbod, kunt u op deze site kijken op de pagina voor professionals.

De gemeente helpt

Wat kan de gemeente voor u doen?

Uit onderzoek blijkt dat een (complexe) scheiding tussen ouders grote gevolgen kan hebben voor het welzijn van de kinderen. Vooral bij scheidingen waarbij de relatie tussen ouders ernstig is geëscaleerd (ook wel ‘vechtscheidingen’ genoemd), zijn de gevolgen hiervan vaak ook voor de kinderen. Dit leidt in uiterste gevallen zelfs tot de betrokkenheid van organisaties als Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Om deze reden heeft de gemeente dit ‘scheidingsplein’ ingericht en zijn er professionals van het wijkteam van de gemeente beschikbaar om u en/of uw kinderen te ondersteunen tijdens of na de scheidingsprocedure. De gemeente acht het namelijk van groot belang dat de ondersteuning, ook aan kinderen in een dergelijke situatie, tijdig en passend wordt ingezet om te voorkomen dat de situatie in een dergelijk geval verder escaleert.

Een ingrijpende gebeurtenis

Deskundigheidsbevordering/
agenda

Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding

Graag informeren we u over Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding.

Wat houdt het aanbod in?
Het is een kosteloze, informatieve bijeenkomst voor ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn. De bijeenkomst vindt online plaats. Centraal staat het perspectief van het kind die een scheiding meemaakt en hoe je daar als ouders je kind in kan helpen. U krijgt bijvoorbeeld antwoord op vragen als: ‘Wat betekent een scheiding voor kinderen? En wat kun je als ouder doen voor je kind?’ Dit aanbod is aanvullend op de begeleiding bij scheiding die u in uw gemeente al krijgt. De online bijeenkomst staat open voor ouders van alle gemeenten in Nederland.

Wie kunnen zich aanmelden?
Alle gescheiden ouders en hun netwerk (anoniem aanmelden kan).

Praktische gegevens:
De ouderbijeenkomsten worden 6 keer aangeboden (maandelijks van sept. ’21 t/m febr. ’22).
De eerstvolgende datums zijn: Maandag 11 oktober 2021
Dinsdag 16 november 2021,
Tijden van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Aanmelden via: www.ouderbijeenkomsten.nl Op de hoogte blijven?
De volgende 3 datums (dec-febr) volgen eind oktober. Mocht u hierover opnieuw geïnformeerd willen worden, stuurt u dan een mail naar info@ouderbijeenkomsten.nl

Wij staan voor u klaar

Vragen en hulp:

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Texel of uw vraag stellen via de stel een vraag functie.

Bel

088-3215000

Meer informatie

Meer informatie?

Meer informatie over de gevolgen van complexe scheidingen en de gevolgen hiervan voor kinderen kunt u vinden op de volgende pagina’s:

Stel uw vragen

Stel uw vraag aan een deskundige,
u kunt alles aan ons vragen.

Gemeente Texel

Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

Telefoonnummer

14 0222

Scheidingsplein.nl

Het scheidingplein is een samenwerking van 18 gemeenten in Noord Holland Noord en hun ketenpartners. Wilt u ook informatie delen op onze website, neem dan contact op met vitaliteit@hollandskroon.nl

© hosting | techniek | ontwerp door 12design.nl

Play Video